TERA-MAI TM helen d.m.v. de vier elementen

De Reiki inwijdingen, zoals die nu tijdens de cursussen plaatsvinden, zijn inclusief de nieuwe symbolen: tenzij op uitdrukkelijk verzoek alleen de oude (traditionele) mogelijk zijn.

 

en

Seichem =

Sakara - Sophi-El en AngelicLight

 


Tera-MaiTM een helingsysteem dat alle vier elementen omvat: Aarde (Reiki), Vuur (Sakara), Water (Sophi-El), en Lucht (AngelicLight). De basis van Tera-Mai blijft de oorspronkelijke door dr. Usui opnieuw ontdekte Reiki. Reiki is verbonden met het element Aarde, deze energie voelt warm en koud aan, net als de oppervlakte van onze planeet. Reiki werkt op alle niveaus, geestelijk, lichamelijk en emotioneel. Het betekent een versterking en een uitbreiding van het gebruik van de Reiki-energie. Het geeft u bijvoorbeeld de mogelijkheid om uw karma sneller uit te werken.

Tera-Mai TM Reiki energie kan gezien worden als een versterking en uitbreiding van de tot nu toe gebruikte vorm van Reiki. Dit wil absoluut niet zeggen dat iedereen nu over moet gaan op het gebruik van Tera-Mai TM Reiki.

REIKI, zoals het tot nu toe is doorgegeven, is en zal voor de meeste mensen krachtig genoeg zijn. Voor de mensen die de behoefte hebben om wel met de Tera-Mai TM te willen werken, bestaat de mogelijkheid tot herinitiaties.

Herinitiaties, op afspraak, uitsluitend op vertoon van uw certificaat.
 

                                                                            Seichem
 

Wanneer u afgestemd bent op Reiki (Aarde) dan bestaat nu de mogelijkheid om deze energie uit te breiden
door je af te  stemmen op Tera Mai TM Seichem (Vuur, Water en Lucht), waardoor u met een kompleet uitgebalanceerde energie kunt helen.

 

Sakara is verbonden met het element Vuur. Deze energie voelt aan als kleine elektrische pulsen die door je handen gaan. Sakara werkt onder andere in op de Aura en reinigt de chakra’s.

 

Sophi-El is verbonden met het element Water. Het is zowel zacht als doortastend als het water zelf. Deze energie dringt diep door in het emotionele lichaam om de kern-‘oorzaak en gevolg’ van een verstoring te vinden. Het opent het hart, zodat men meer liefde kan uitdragen en ontvangen.

 

AngelicLight is een tweevoudige straal die bestaat uit het element Lucht en is de energie uit de dimensie van de Engelen, de Heilige Geest en het Hoger Zelf. Het verhoogt de kracht van het gesproken woord, zodat de heler beter kan samenwerken en communiceren met de Engelen / Gidsen die de heling verrichten.

 

Reiki en Sophi-El zijn vrouwelijke energieën, Sakara en Angelic-Light zijn mannelijk, waardoor men als heler een goede balans heeft bij het werken met helingenergieën.

 Deze cursussen worden meestal in groepsverband in de weekends gegeven. Op verzoek ook op werkdagen of ‘s avonds en individueel.
 

Ook in SEICHEM zijn er 3 graden.